Diablo
 


Diablo Nedir?

Kâğıtsız ortamda modern satın alma yöntemleri;

 

Diablo, satın alma bölümünün tüm kayıt ve işlemlerinin kâğıtsız bir ofis ortamında takip edilmesini ve izlenmesini sağlayarak verimli ve düzenli bir satın alma yönetimi oluşturur.

 

 

Diablo satın alma aşağıdaki uygulamaları içerir;

 

 • Malzeme kayıtları,
 • Malzeme giriş kalite kontrol,
 • Ürün-Malzeme Katalogu,
 • Malzeme stok takip sistemi,
 • Tedarikçi kayıtları,
 • Tedarikçi ilişkileri,
 • Satın alma iş akışı,

  


 

 

 

 

 

Satın Alma Taleplerinin Toplanması

 • Satın Alma taleplerinin yetki dahilinde yapılmasını ve satın alma biriminde toplanmasını sağlar.

 • Satın Alma talepleri için onay modülüne sahiptir. Onay modülü işletmelerin yönetsel yapısına uyumlu çalışabileceği gibi kendi içinde de onay prosedürlerinin oluşturulmasına imkan verir.

 • Kritik stok seviyelerini tedarik süresi, devir hızı, raf ömrü gibi parametreleri göz önüne alarak belirler. Kritik stok seviyesi düşmüş ürünlerde satın alma birimlerine otomatik satın alma talimatlarını onay zincirine bağlı kalarak başlatır.

 • Stoktaki ürünler için onay dahilinde otomatik talep karşılama sağlar.

Teklif İsteme ve Değerlendirme

 • Teklif toplama için gerekli RFQ’leri oluşturur. Ürün teknik özellikleri , ödeme koşulları, tedarik süresi, teslimat yer ve koşulları’nı içeren elektronik teklif isteme fonksiyonu vardır.

 • Satın Alma sürecinde tedarikçilerle yapılan dönemsel sözleşmeleri inceler ve yetki dahilinde satın alma sürecini başlatır.

 • İlk kez alınacak ürünler için satın alınacak ürünlerin özelliklerinin kolay belirlenmesini sağlar.

 • Hizmet talepleri için de satın alma işlemlerini yürütür ve denetler.

Sipariş ve Sipariş Takibi

 • Onaylı tedarikçilerle ile ilgili sözleşmeleri elektronik ortamda saklar ve her bir sipariş teslim aşamasında tedarikçi ile yapılan sözleşme koşullarına ne kadar bağlı kalındığını denetler.

 • Siparişlerin stoklara alınması ile birlikte belge girişlerinin (irsaliye, fatura, garanti vb) yapılmasını sağlar.

 • Satın alınan ürünler ile ilgili her türlü özellik detayının tanımlanabileceği fonksiyonlara sahiptir.

 • Tedarikçiler ile ilgili belgeleri ve dokümanları saklar. Teminat mektupları gibi kıymetli evraklar için tarih bazında kontrol işlemleri yaparak olası riskleri önler.

Bütçe Bazlı Satın Alma
 • Makro satın alma bütçesinin yıllık bazda yapılması.

 • Uygulanacak zaman dilimlerine (3 aylık, aylık, haftalık vb.) dağıtılması

 • Bütçenin ilgili birimlere dağıtılması.

 • Satın almaların planlama/kesinleşme/tahakkuk aşamalarında bütçe kalanına (parasal ya da miktarsal) göre kontrolu.