Diablo
 


  

 

Tedarikçilerinizi yönetin, alırken kazanın.

 

‘Satın Alma Teklif Yönetimi’ tedarikçi firmalardan aldığınız teklifleri değerlendirme ve uygun tekliflere ait sözleşmeleri alternatifleri ile izleme olanağı sağlar. Farklı tedarikçilerin verdiği fiyat, indirim ve ödeme koşullarının takibi, size satın alma kararında destek olur. Ayrıca Diablo, bu fiyat ve indirimlerin geçerlilik sürelerini ve ilgili maliyetlerini izlemenizi kolaylaştırır. Sürecin standart hale gelmesi, onay mekanizmaları ve evrak akışının elektronik ortama taşınması zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

 

En karlı tedarik yöntemini belirleyin.

 

‘Talep Yönetimi’ , şirket içi talepleri ve siparişleri karşılarken gerekli planlamayı yaparak tedarik yöntemini belirlemenizi sağlar. İşletme içi veya müşteri siparişi ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz malzemelerin ihtiyaç miktarları, ne zaman gerektiği ne şekilde karşılanacağı ve nerde kullanılacağı gibi bilgiler ilgili birimlere kolaylıkla iletilir. Onaylanan talepleri temin etmek için karşılama süreçleri (satın alma veya ambar transferleri) başlatılır.